Privacyverklaring

Contact gegevens

Wiegel Tuinen

Madame Curiestraat 14,
2171 TW Sassenheim
071 515 2525
KVK: 70264104

Gegevens die wij gebruiken/verwerken

Wiegel Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hiernaast vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres (blijft anoniem).
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (blijft anoniem).
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere gegevens die wij gebruiken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiegeltuinen.nl   of 071 515 2525. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Beveiligen en bewaren.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw  persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat wetgeving dit ons verplicht.

Doel van het gebruiken van uw gegevens.

 

er zijn enkele gegevens die wij gebruiken of hergebruiken voor een aantal doelen.

Wiegel Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiebrochure.
 • Het uitbrengen van een offerte of andere aanbieding.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen bij u af te leveren of diensten bij u uit te voeren.
 • Het afhandelen van uw eventuele betaling/verzending van een factuur.
 • Wiegel Tuinen analyseert uw gedrag op de website anoniem om daarmee de website te verbeteren.
 • Wiegel Tuinen verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies.

 Wiegel Tuinen maakt via haar website alleen gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies zodat wij inzicht verkrijgen in diverse statistieken waaronder aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem, gegevens uit ons contactformulier worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wiegel Tuinen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wiegeltuinen.tcwebmaster.nl/contact

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wiegel Tuinen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aangesloten

TuinKeur

Wij staan voor kwaliteit, daarom hebben wij ons bedrijf TuinKeur gecertificeerd. Daarmee profiteert ook u van de vijf zekerheden van TuinKeur. Lees meer >